Ние приемаме нарушение на авторски права много сериозно и енергично ще защитава правата на юридическите собствениците на авторски права.

Ако сте собственик на авторските права над съдържанието, което се появява на нашия сайт и вие не разреши използването на съдържанието, което трябва да ни уведоми писмено, за да можем да се идентифицира смята, че нарушава съдържанието и да предприемат действия.

Ние ще бъдем в състояние да предприеме никакви действия, ако не ни предоставите необходимата информация, така че, ако смятате, че вашата материал, за които не притежавате авторските права за нарушени или е нарушил, моля дайте ни Copyright Agent, писмено, със следната информация:

1.) Физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право се смята за нарушени.

2.) Идентификация на авторски права твърди, че са нарушени, или, ако множество защитени с авторски права произведения на един онлайн сайт са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения на сайта.

3.) Наименование на материала, за който се твърди, че нарушават или да бъдат предмет на нарушение, и че трябва да бъде премахнат или достъпът до които е да е забранено, и достатъчно информация, за да ни позволи да се локализира на материала.

4.) Достатъчно информация, за да ни позволи да се свърже с жалбоподателя, като адрес, телефонен номер, и, ако е налична, електронен адрес, на който може да се установи връзка с жалбоподателя.

5.) Декларация, че страната, подала жалбата има достатъчно основания да смятам, че използването на материала по начина, оплакване, не е разрешено от собственика на авторските права, негов агент, или закона.

6.) Декларация, че информацията в уведомлението е точна, и за предотвратяване на лъжесвидетелство, че страната, подала жалбата е упълномощен да действа от името на собственика на изключителното право се смята за нарушени.

Писмено уведомление трябва да бъде изпратено до нашия назначен агент, както следва:
DMCA AGENT Email: localmarketingspecialist86@gmail.com